Aktuality

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PARKU RAKOVNÍK NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE KONÁ 6. KVĚTNA 2019 OD 8,00 DO 11,00 A OD 13,00 DO 15,00 HODIN. Zákonný zástupce se dostaví i s dítětem a přinese s sebou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Kdo si chce předem dojít k lékaři pro potvrzení o zdravotním stavu dítěte, může se zastavit v MŠ pro příslušný tiskopis. Přijímáme děti, které do 31.8.2019 dovrší 3 let věku. Děti mimo spádovou oblast a mladší děti tří let budou přijaty jen v případě, že budou volná místa.

V úterý 23.4.2019 bude v MŠ od 8,00 do 10,00 a od 14,30 do 16,00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme rodiče a děti, kteří mají zájem o umístění do naší MŠ, na prohlídku školy. Můžete se podívat do obou tříd, pohrát si a účastnit se běžného provozu školy.

Ve středu 24.4.2019 přijede do MŠ divadlo s pohádkou: "V korunách stromů - jaro".

 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakty

+420 313 512 414
Top